MetISPřehled metadatPřehled identifikací datVyhledání metadatPřehled kontaktůVyhledání kontaktůPřehled klíčových slovVyhledání klíčových slovPřihlásitKonfiguraceNápovědaAgendyverze 4
Metainf.systém Plzeňského kraje
anonymní uživatel

© T-MAPY spol. s r.o.
English (English)
Detail metadatového záznamu

NázevVydáníAbstraktDatum
zápisu
Kontaktní místo   
MS ZÚR - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje::collectionSession1.0Mapová služba pro práci s koplexními daty Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.02.11.2009Krajský úřad Plzeňského kraje, Mgr. Martin Schejbal, správceProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
Nadřízená metadata
NázevVydáníAbstraktDatum
zápisu
Kontaktní místo   
Podřízená metadata
NázevVydáníAbstraktDatum
zápisu
Kontaktní místo   
Související metadata
NázevVydáníAbstraktDatum
zápisu
Kontaktní místo   
ZÚR PK - výkres C1 Výkres střetů s ochranou přírody::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. C1 Výkres střetů s ochranou přírody. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B9 Výkres převzatých záměrů::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B9 Výkres převzatých záměrů. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B8 Širší vztahy::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B8 Širší vztahy. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B7 Koncepce využití přírodních zdrojů::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B7 Koncepce využití přírodních zdrojů. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B6 Koncepce ochrany památek a přírody::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B6 Koncepce ochrany památek a přírody. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B5 Koncepce zásobov. plynem a el. energií ::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B5 Koncepce zásobov. plynem a el. energií. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B4 Koncepce vodního hospodářství::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B4 Koncepce vodního hospodářství. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B3 Koncepce ostatní dopravy::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B3 Koncepce ostatní dopravy. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B2 Koncepce silniční dopravy::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B2 Koncepce silniční dopravy. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B10 Zábor půdního fondu::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B10 Zábor půdního fondu. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres B1 Koordinační výkres::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. B1 Koordinační výkres. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A6 Plochy a koridory nadmístního významu k prověření změn využití::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A6 Plochy a koridory nadmístního významu k prověření změn využití. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A5 Veřejně prospěšné stavby::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A5 Veřejně prospěšné stavby. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A4 Oblasti se shodným krajinným typem::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A2 Oblasti se shodným krajinným typem. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A3 ÚSES::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A3 Územní systém ekologické stability. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A2 Plochy nadmístního významu::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A2 Plochy nadmístního významu. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
ZÚR PK - výkres A1 Uspořádání území::geoprvek (vrstva, vzhled jevů)1.0Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - výkres č. A1 Uspořádání území. Rektifikovaný rastr.02.11.2009Institut regionálních informací s.r.o., Ing. arch. Michal Hadlač, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky
Správní členění Plzeňského kraje 1:10 000::datová sada (množina dat)1.1.2011Soubor správního členění Plzeňského kraje ČÚZK v měřítku 1:10 000 stav k 1.1.201121.10.2011Český úřad zeměměřický a katastrální, autorProhlíženíExport do XML - formát MetISKopíruj odkaz do schránky